Mobil: +36 20 922 3909   Telefon: +36 1 237 0317

Kérdése van? Hívjon!

+36 (20) 922-3909

Vagy keressen e-mailben

Felelősség és jogvédelmi biztosítások

Felelősségbiztosítások és jogvédelmi biztosítások

Szakmai felelősségbiztosítás

Mit jelent a felelősségbiztosítás?
Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős és amelyet neki kellene megtéríteni a károsult részére. Tudja biztonságban cégét, vállalkozását.

Kattints a speciális ajánlathoz

Vedd fel velem a kapcsolatot online vagy személyesen, hogy 2020 legjobb árait és lehetőségeit megmutathassam neked!

Általános felelősség biztosítás

Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.

 • TEVÉKENYSÉGI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS: A harmadik személynek okozott dologi és személyi sérüléses kárt téríti meg, illetve személyi sérüléses és szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Harmadik személynek számít, akivel a vállalkozás nincs szerződéses kapcsolatban, tehát nem ügyfél, alvállalkozó, alkalmazott, vendég, vásárló.Például: festő vállalkozó iparos megérkezik a házhoz, ahol festést, mázolást készül elvégezni. A tetőcsomagtartóról épp leszereli az alumínium létrát, amivel véletlenül fejbekólint egy a járdán közlekedő járókelőt, vagy betör egy kirakatot stb…
 • MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS: azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik.1. Példa: Növényvédőszereket árusító munkavállaló az egyik vevő kiszolgálásakor véletlenül a pult alatt kifolyt növényvédőszerekbe nyúlt. Másnapra a mérgezés súlyos tünetei alakultak ki nála. Ebben az esetben a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.
  2. Példa: A munkavállaló a munkahelyén elcsúszik a frissen felmosott folyóson. Ebben az esetben is a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

Munkáltatói felelősségbiztosítás – az érem két oldala

 • SZOLGÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS: A szolgáltatás nyújtása alatt a szerződéses partnereknek okozott – tehát a szerződésen belüli károk esetén – dologi vagy személyi sérülés kárt téríti meg, illetve dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól mentesíti a biztosítottat. Szerződéses partner az ügyfél, a vendég, a megrendelő, a fogyasztó vagy bárki más, akinek a nyújtja a szolgáltatást a cég.Példák:
  1. Példa: egy radiátorszerelő rosszul javítja meg a radiátort, ezért az eláztatja és tönkreteszi a parkettát. Ezt a kárt a szerelőnek meg kell térítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.2. Példa: egy festő falfestés közben létrával kiverte az ablaküveget. Ezt a kárt a festőnek kell megtérítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.
  TIPP: javasolt kiegészíteni -külön díj ellenében – a kockázatokat a szolgáltatási tárgyára is.Példa: egy étteremben szervírozás közben a pincér összekoszolja a vendég ruháját, és ezzel a ruhában kárt okoz, azt fizeti a biztosító, hisz nem azért ült be a vendég hogy tönkretegyék a ruháját.
  Viszont, ha a káresemény az étellel kapcsolatos, például előre jeleztük, hogy lisztérzékenyek vagyunk, de ennek ellenére nem gluténmentes ételt hoznak és bőrtünetek jelei mutatkoznak, már nem térít a biztosító, hacsak nincs ez a kiegészítő, hisz ez már a szolgáltatás tárgya.
 • TERMÉKFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁS: Mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért dologi vagy személyi sérülést, illetve dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól.Példa: Egy építkezési vállalkozó téglát rendel egy téglagyárban. A megrendelésben kiköti, hogy a tégláknak cm2-ként 350 kg súlyt kell kibírniuk. A téglagyár elfogadja a megrendelést és leszállítja a téglákat. A vállalkozó beépíti a téglákat a földszint és az emelet között. Az első emeleti tetőrész lebetonozása után a téglák részben megroppannak, a tetőrész összeomlik, mivel a téglák nem bírják ki az előírt terhelést. Ebben az esetben a tégla gyártójának kell megtérítenie a kárt, kivéve ha Termékfelelősség-biztosítással rendelkezik.
 • KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS: Fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre

Szakmai felelősség biztosítás

Kattints a speciális felelősségbiztosítás ajánlathoz

Generali felelősségbiztosítás

egészségügyi és szociális tevékenységre, állat-egészségügyi tevékenységre, könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők részére, építészeti és műszaki tervezésre, illetve vagyonvédelmi vállalkozások részére kínál szakmai felelősségbiztosításokat.

 • EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG felelősségbiztosítása: Az egészség felbecsülhetetlenül értékes kincsünk, azt helyrehozni gyakran már csak óriási áldozatok árán, vagy egyáltalán nem lehet. Az egészségügy területén dolgozókat ezért különlegesen nagy felelősség terheli.1. Példa: Egy fogorvosi kezelés után a páciens szájában fertőzés lép fel, mely bizonyíthatóan annak a következménye, hogy az orvos nem fertőtlenítette eszközeit. Ebben az esetben a fogorvosnak kell a kárért helytállnia, kivéve, ha rendelkezik Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítással.2. Példa: Egy háziorvos hibás diagnózisa következtében a beteg két napon belül meghal. Ebben az esetben a háziorvosnak meg kell térítenie az ebből eredő kárt, kivéve, ha rendelkezik Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítással.
 • ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG felelősségbiztosítása: Az állatorvosoknak munkájuk során az állatok érdekében mindig jó döntést kell hoznia, így kiemelten nagy a felelősségük. Eme felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz. Erre kínálunk megoldást mindazoknak, akik felelősségteljes állat-egészségügyi munkát végeznek.
 • KÖNYVVIZSGÁLÓK, ADÓTANÁCSADÓK, KÖNYVELŐK felelősségbiztosítása: Napjaink gazdasági változásai magukkal hozták a magánvállalkozások és a különböző gazdasági társaságok számának nagyarányú gyarapodását. Ugyanakkor a társadalombiztosítási és a különböző adótörvények évente módosulnak. A legteljesebb felkészültség és naprakészség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért Ön vagyoni felelősséggel tartozik.
 • ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰSZAKI TERVEZÉS felelősségbiztosítása: Ma már a tervezést a leghatékonyabb számítógépes rendszerek könnyítik meg, és a technika fejlődésével itt is az ember tényező válik a hibák elsődleges forrásává. A tervező programok sem képesek minden emberi hiba kiszűrésére. A tervért viszont nem a gép, hanem az ember felel.1. Példa: Egy épületgépész nem megfelelő helyre tervezte a lakóház közös helységében elhelyezendő vízórákat, így a benne lévő víz megfagyott, majd az időjárás enyhülésével felengedett és eláztatta a földszinten lévő lakásokat. Az ebből eredő kárt a tervezőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Építészeti és műszaki felelősségbiztosítással.2. Példa: Egy kohászati üzem acélszerkezetét a tervező cég hibásan tervezte meg. A kivitelezés során derült ki, hogy az acélgerendákat rövidebbre tervezték a szükségesnél és ezért új gerendákat kell gyártani. Az ebből eredő kárt is a tervezőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Építészeti és műszaki felelősségbiztosítással.
 • VAGYONVÉDELMI VÁLLALKOZÁSOK felelősségbiztosítása: Napjainkban egyre több helyen van szükség vagyonvédelemre, az őrzésre szoruló vagyontárgyak értéke pedig nő, így a hiba előfordulásának valószínűsége is nagyobb. A legteljesebb felkészültség és éberség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért Ön felelősséggel tartozik.1. Példa: Egy őrző-védő kft. feladata hogy egy területet óránként körbejárjon. Az őr elaludt és két óra elteltével járta újra körbe a területet, ahol addigra az egyik épületbe betörtek. Ebben az esetben a kft.-nek meg kell térítenie a betörésből eredő kárt, kivéve, ha rendelkezik Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosításával.2. Példa: Egy őrző-védő kft. által őrzött építési területre az őr hibájából betörnek és eltulajdonítanak több értékes kisgépet. Ebben az esetben is a kft.-nek kell megtérítenie a kárt, kivéve, ha rendelkezik Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosításával.

Jogvédelem

A mai, szigorúan szabályozott világban mindenkivel előfordul, hogy vitás helyzetbe keveredik, akár önhibáján kívül is. Okozhatnak Önnek is kárt, de okozhat Ön is kárt másnak, még akkor is, ha nem is szándékosan teszi azt. Ezekben az esetekben lehet jó a jogvédelmi biztosítás, így nem kell egyedül nekivágnia a jog útvesztőinek.

Kattints a speciális jogvédelmi ajánlathoz

 • Munkajogi jogvédelem – például: a munkáltatója jogtalanul felmond.
 • Kártérítési jogvédelem – például: bármilyen vita, amiben kártérítési igénye merül fel.
 • Ingatlan jogvédelem: ingatlan vásárlás után, rejtett hibára bukkan.
 • Általános jogi tanácsadás – például: felkészítik egy bírósági tárgyalásra.
 • Szerződéses jogvédelem – például: cipőt vásárol, majd rá két hétre (a garanciális időszakban) leválik a talpa, de a “suszter” azt állapítja meg, hogy Ön nem rendeltetésszerűen használta (pedig de!).
 • Személyiségi jogvédelem – például: rágalmazás akár a közösségi oldalon.
 • Büntető és szabálysértési jogvédelem
 • Termékfelelősségi jogvédelem – például: hibás terméket vásárol.
 • Öröklési jogvédelem – például: örökölt ingatlannal jogi problémák adódnak.
 • Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem – például: csökkentik vagy megvonják szociális vagy TB juttatását (GYED, GYES,…).
 • Gépjármű jogvédelem – például: parkolási bírság.
 • Okiratszerkesztési jogvédelem – például: adásvételi előkészítése.
 • Adójogi jogvédelem – például: vitatott adótartozás.
 • Cégautó jogvédelem – például: cégautóval felmerülő problémák adódnak, amiért a használót hibáztatják, de nem ő a hibás.
 • Hatósági jogvédelem – például: különböző hatóságokkal gyűlik meg a baja.

Lépj kapcsolatba velem most, vagy add meg elérhetőségeidet!

Kali József

Kali József

Tel.: +36 (20) 922-3909
E-mail: hello@kalijozsef.hu

Örömmel segítek kiválasztani az igényeinek megfelelően a legbiztonságosabb felelősség- és jogvédelmi biztosítási lehetőséget!

Így is ismerheti a felelősségbiztosításokat: keresetkiesés biztosítás, biztosítási termékek, azonnali jogvédelem, generali ügyvédi felelősségbiztosítás, ingyenes jogvédelem, biztosítás jogi tanácsadás

Pénzügyi szolgáltatóknak felelősség biztosítás:

 • Könyvelői felelősségbiztosítás kalkulátor
 • Számviteli felelősség biztosítás
 • Adótanácsadó felelősségbiztosítás
 • Könyvelői felelősségbiztosítás
 • Könyvvizsgáló felelősségbiztosítás

Vállalkozók részére felelősségbiztosítások:

 • Céges felelősségbiztosítás
 • Felelősségbiztosítás kalkulátor
 • Vállalkozói felelősségbiztosítás kalkulátor
 • Szakmai felelősségbiztosítás kalkulátor
 • Felelősségbiztosítás vállalkozóknak
 • Szakmai felelősségbiztosítás
 • Felelősségbiztosítás cégeknek

Egészségügyben dolgozóknak felelősségbiztosítások:

 • Egészségügyi dolgozók felelősségbiztosítása
 • Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása
 • Masszőr felelősségbiztosítás
 • Védőnői felelősségbiztosítás
 • Felelősségbiztosítás gyógytornász
 • Egészségügyi felelősségbiztosítás

Jogvédelmi biztosítással foglalkozó cégek:

 • jogvédelmi biztosítás uniqa, jogvédelmi biztosítás allianz, aegon jogvédelmi biztosítás, das jogvédelem

Kattints a speciális ajánlathoz